Informatie

  • Locatie: Kanunnik Davidlaan 32, 2500 Lier

  • Opleverdatum: januari 2024

  • Categorie: Openbare werken

Omschrijving

Herontwikkeling van het oude woonzorgcentrum naar een bouw met 83 private appartementen. Hier hebben we de riolering en buitenaanleg verwezenlijk. Voor de riolering hebben we in totaal 1081 lopende meter leiding uit PVC (polyvinylchloride) gestoken in de grond en nog eens 271 lopende meter leiding uit gewapend beton onder de grond.

Ook hebben we al de terrassen die op de begane grond liggen voorzien van een lijngootje zodat er een mooie afwatering is. De buitenaanleg bestond uit het profileren van het gehele oppervlak, het leggen van megategels, plaatsen van boordstenen en verlichtingsarmaturen, aanleggen van grasmatten door bezaaiing met nadien nog selectieve onkruidbestrijding en het aanplanten van verschillende soorten bomen, hagen en siergrassen. Voor zowel het openbare gedeelte als de privé tuintjes van de bewoners.