Grondwerken

Grondwerken zijn de start van alle bouwwerken en zijn de basis van elk geslaagd project. Daar kunnen wij bij BMSGROEP als gespecialiseerde partner bij helpen. Met de nodige know-how’s zorgen wij dat uw project tot in de puntjes is afgewerkt.

 • Bouwen van wachtbekkes/dijken/waterlopen
 • Saneringswerken

 • Transport van grond

 • Bouwrijp maken van terrein

 • Grond en graafwerken

Afbraakwerken

We beschikken over deskundige arbeidskrachten en gespecialiseerde apparatuur om afbraakwerken voor gebouwen/constructies of selectieve delen van gebouwen/constructies te verwijderen. 

 • Asbestverwijdering

 • Ontbossen/bouwrijp maken

 • Boor-zaagwerken

 • Recyclage

Infrastructuur

Infrastructuurwerken verwijst naar de verbetering van openbare diensten-faciliteiten. Ook hier streeft BMS ernaar om oplossingen op maat te bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van elk project. Hieronder een beknopt overzicht van de diensten die we aanbieden.

 • Rioleringswerken / regenwater recuperatie (via putten, bufferkratten, buffertanks)

 • Wegeniswerken / verkaveling / aanleg parking

 • Beplantingswerken

 • Leidingwerken

 • Omgevingsaanleg / inritten / alles rond een nieuw of bestaand gebouw / daktuinen